Helsingin Viherportti Oy
Portin kautta pihaan
Yrityksille 
Vihertöiden valvonta

Viheralueiden hoitotyöt on usein ulkoistettu, jolloin hoidon valvontakin on hyvä antaa ammattilaisen hoidettavaksi.
 
Valvoja seuraa sopimuksen mukaisten töiden toteutumista sovitun laadun ja aikataulun mukaisesti.
 
Valvoja toimii myös vihertöiden ammattilaisena, joka tekee korjausehdotuksia ja on mukana hoidon ja kunnostuksen suunnittelussa sekä tilaajan apuna vihertöiden tilaamisessa.
 
Suoritamme kilpailutettujen viherhoitosopimusten valvontaa pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa.
 
Tarjoamme myös pihojen rakennusurakoiden valvontaa isännöitsijätoimistoille, yrityksille ja kaupungeille.
 
Minna Pasenius on Viherympäristöliiton pätevöittämä vihertöiden valvoja.

Leikkivälineiden tarkastukset
 
Leikkipaikkojen turvallisuudesta vastaa aina paikan omistaja. Omistajan tulee riittävän huollon ja kunnossapidon avulla huolehtia leikkivälineiden kunnosta ja turvallisuudesta.
 
Säännöllinen tarkastus ja siitä toimitettujen korjausehdotusten noudattaminen auttavat leikkialueiden kunnossapitoa.
 
Välineet ja alustat on syytä tarkistaa vähintään vuosittain mutta suositeltavaa on tehdä se 1-3 kuukauden välein. Etenkin talven jälkeen välineissä saattaa olla pahoja vaurioita. 
 
Tarkastuksesta toimitetaan tilaajalle raportti,  josta selviää välineiden kunto , vaadittavat toimenpiteet sekä mahdolliset korjausehdotukset.
 
Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota vakavan onnettomuuden riskeihin. Standardin SFS-EN 1176 tarkoitus on estää vammautumiseen tai kuolemaan johtavat loukkaantumiset sekä vähentää vakavia seuraamuksia.
 
Tarkastajamme on suorittanut Viherympäristöliiton Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus kurssin.
 
Teemme kertaluontoisia tarkastuksia ja sopimuksia säännöllisesti tehtävistä tarkastuksista.

Hoitosopimukset
 
Viheralueiden säännöllisen hoidon ansiosta alueet ovat aina hyvässä kunnossa. Säännöllisellä hoidolla säästetään myös rahaa.
Solmimalla koko kauden kestävän sopimuksen voitte rauhassa nauttia alueiden kunnosta ja kukkien loistosta. Asiakkaamme saavat yksilöllistä palvelua ja tieto kulkee sujuvasti, kun pihan huoltajana toimii aina sama henkilö.
 
Hoitokäyntien määrä määritellään pihakohtaisesti, asiakkaan tarpeen mukaan ja ne kirjataan sopimukseen.
 
Hoidamme viheralueet ja kesäkukat sovitun mukaisesti. Kauttamme hoituvat myös istutusalueiden kunnostukset ja nurmikoiden uusinnat. 
 
Taloyhtiöissä saattaa olla hyvinkin aktiivisia asukkaita, jotka hoitavat pihansa itse.
Lumen alta saattaa kuitenkin paljastua tuhoutuneita puita ja pensaita tai rikkinäisiä leikkivälineitä, joita ei talkoilla saada kuntoon. Silloin kannattaa pyytää ammattilainen arvioimaan tilannetta ja tarvittaessa hoitamaan alueet kuntoon.

Talkookonsultointi ja ohjeiden laadinta
 
Pihatalkoot ovat loistava keino lisätä taloyhtiön yhteisöllisyyttä. Talkoita ennen kannattaa tehdä pihakierros ammattilaisen kanssa, jolta saa hyviä vinkkejä ja neuvoja talkoissa tehtäviin vihertöihin.
 
Talkoo-ohjeet tai konsultointi kannattaa varata noin kuukausi ennen talkoita. Usein 1-2 tuntia kestävä pihakierto riittää hyvin.
 
Hinta noin 150 €, alv.0%
 
Konsultointikäynniltä toimitetaan kirjallinen raportti.

Viheralueiden hoitosuunnitelmat

Omatoimisten asukkaiden tai viherhoitoa kilpailuttavien taloyhtiöiden on hyvä teettää hoitosuunnitelma kolmelle tai viidelle vuodelle. 
 
Ammattilaisen tekemä hoitosuunnitelma helpottaa asukkaiden ja urakoitsijoiden hoitotöitä ja työn valvontaa.
 
Toimitamme hoitosuunnitelmien lisäksi myös työohjeita ja koulutusta  huoltohenkilökunnalle.
 
Hoitosuunnitelma toimii apuna talkoosuunnittelussa ja sen avulla töiden toteutus on sujuvampaa.
 
Hinta noin 250-600 €, alv.0%. Hintaan vaikuttavat alueen koko ja hoitovaatimukset.